Dotaz č. 23 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

V odstavci 12.5 se požaduje po uchazeči předložení nabídky v programech Microsoft Word a Excel. Připouští zákonná norma  omezení uchazeče tím, že se mu předepisuje formát ve kterém má předkládat dokumentaci v nabídce ? 

Dotaz č. 23 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.:


Odpověď:

Nabídku uchazeč předkládá v písemné i elektronické formě. Některé formuláře zadavatel připravil i v elektronické podobě, aby umožnil uchazečům kontrolovat, zda parametry jejich nabídky odpovídají parametrům veřejné zakázky. To by mělo přípravu nabídky zjednodušit i zrychlit. Výstupy z těchto elektronických dokumentů, které předpokládají pouze zadání relevantních číselných a textových údajů, pak stačí pouze jednoduchou operací zálohovat a předložit zadavateli v elektronické podobě. K přípravě nabídky zadavatel připravil stručný a jasný návod - viz příloha č. 12 zadávací dokumentace. Soubory ve formátu aplikačních programů Microsoft Word a Excel mohou uchazeči upravovat i v jiných aplikacích, ne jak je v dotazu uchazeče mylně uvedeno, že zadavatel požaduje předložení nabídky v těchto konkrétních programech.