Dotaz č. 22 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

V případě plnění zakázky formou subdodávky, požaduje zadavatel uvést v nabídce, jaká část zakázky bude prováděna třetí osobou (subdodavatelem). Jakým způsobem má uchazeč přesně uvést část zakázky, která bude plněna subdodavatelem? Stačí popis předmětu zakázky, který bude plněn subdodavatem, např. v případě firmy - zajištění odborného výcviku na reálném pracovním prostředí firmy? Nebo musí být popis konkrétnější? Musí se uvádět část nabídkové ceny, která bude plněna subdodavatelem?   

Dotaz č. 22 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.


Odpověď:

Částí zakázky v tomto případě je buď celá popsaná šablona konkrétního modulu pilotáže nebo její část charakterizovaná počtem žáků, učitelů či odborníků z praxe při realizaci konkrétního modulu a konkrétního počtu hodin. Závazek subdodavatele by tedy měl obsahovat tento konkrétní počet hodin, žáků či učitelů a obsah realizace daného modulu v dané části.

Cena sjednaná za plnění dodané subdodavatelem by měla být uvedena, uchazeč dodává podobu smlouvy, v jaké jí při úspěšném výběru podepíše se svým subdodavatelem.