Dotaz č. 21 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Tento dotaz se týká personálního obsazení funkce odborného garanta za profesní sféru – může tuto projektovou práci vykonávat pracovník naší školy za předpokladu splnění technických kvalifikačních předpokladů? Jde o to, že škola bude spolupracovat s velkým počtem subdodavatelů - firem a bude třeba centrálně zajišťovat tuto spolupráci, to schopen zajistit firemní pracovník. 

Dotaz č. 21 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.


Odpověď:

Ano, funkci může vykonávat i pracovník školy, za předpokladu, že uchazeč na tohoto člena prokáže požadované kvalifikační předpoklady stanovené v části 5. zadávací dokumentace.