Dotaz č. 21 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

V bodě 6 (relevantnost vyplnění šablon) z mého pohledu subkritérium je nejednoznačné a zavádějící s poměrně významnou váhou hodnocení. Vzniká zde velké riziko subjektivního hodnocení, protože uchazeč není seznámen s požadavky, které má splnit. Je toto v souladu se zákonem? Jaký je názor zadavatele? 

Dotaz č. 21 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

Zadavatel stanovil kritérium relevantnost vyplnění šablon, aby mohl zahrnout do hodnocení i kvalitativní kritéria, které není možné postihnout v ostatních kritériích. U každého pole v šablonách zadavatel uvedl jasný návod a pokyny, jak šablony vyplnit. Uchazeč musí vyplnit všechna textová pole v šablonách, a to i v případě negativní informace. (Např. že se nerealizuje dosavadní spolupráce subjektů v partnerství ap.).