Dotaz č. 20 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

K otázce 27 z DI 14 - Uchazeč má celkem řádově mnoho desítek žáků v OV. Z odpovědi ale nevyplynulo, jak se posuzuje nabídnutý modul OV pro konkrétní obor, kde čtyři žáci budou v provozovnách na uzemí "domácího" kraje a jeden žák bude v provozovně jiného kraje. V příloze č. 9 se přímo volí, zda jsou žáci modulu na pracovištích "domácího" kraje - vybírá se "ANO". V případě že nejsou, volí se "NE" a pak modul automaticky spadne do doplňku a nenačítá se do níže umístěného kontrolního seznamu. Jak má být tedy označen modul OV oboru se 4/5 žáků z domácího kraje a 1/5 žáků (tzn. přibližně takto odpovídají i hodiny) ve sloupci "Region - Uchazeč nabízí místo plnění v určeném regionu pro základ pilotáže" - ANO nebo NE? Protože v podstatě to platí oboje zároveň. Byť převažuje váhou počtu žáků a hodin ANO. 

Dotaz č. 20 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.


Odpověď:

Ve sloupci F přílohy 9 je uvedeno, “Region - Uchazeč nabízí místo plnění v určeném regionu pro základ pilotáže (ANO/NE)”. Myšleno je, že alespoň jedna provozovna pro plnění modulu je z určeného regionu. Umístění konkrétních žáků do provozoven bude popsáno v příslušné šabloně a bude součástí průběžně kontroly probíhajícího partnerství. Uchazeč zde tedy ve svém konkrétním případě uvede ANO.

V nabídce následně pak uchazeč v příloze 11 do sloupce G uvádí “Obec - Vepište obec alespoň jedné provozovny, kde budete daný modul realizovat (musí být v souladu s nabídkou popsanou v šabloně modulu)”. Tedy pokud je provozoven více, stačí zde napsat alespoň jednu z nich, která má provozovnu v určeném kraji.

Dále v tomto konkrétním případě doporučujeme uchazeči uvést součet počtu žáků v provozovně v určeném kraji i mimo kraj do jedno řádku přílohy 9 a tedy i popsat do jedné šablony, s tím že závazek zajistit realizaci hodin výuky v poměru minimálně 60 procent v určeném regionu a maximálně 40 procent mimo tento region bude pak součástí kontroly plnění předmětu veřejné zakázky.