Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 9 ze dne 11. 7.

V rámci partnerství podepíše smlouvu o poskytování služeb v rámci projektu POSPOLU s objednatelem NÚV Praha pouze naše firma. Jako naši subdodavatelé budou 2 střední školy, které nám dodají žáky na odborný výcvik ve firmě.  Z doposud vámi vydaných dodatečných informací vyplývá, že má mít firma se školami podepsanou smlouvu, z níž vyplývá závazek subdodavatelů k poskytnutí plnění veřejné zakázky. Neviděl jsem nikde vzor smlouvy, jaké body by měla obsahovat. Můžeme si tedy text smlouvy se školami vytvořit samostatně tak, aby byla ze smlouvy patrná vzájemná spolupráce na projektu? 

Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 9 ze dne 11. 7.


Odpověď:

Ano, smlouvu se školami si připravíte sami. Vzor subdodavatelské smlouvy předepsaný není.