Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Rozsah výuky Na straně 10 ZD je uveden požadavek „Odborného výcviku v určeném oboru či oborech se musí účastnit vždy minimálně 25 žáků“. Je těmito 25 žáky myšlen celkový počet? Tedy pokud proběhne odborná praxe v požadovaném rozsahu pro 5 skupin á 5 žáků, je tento počet naplněn? 

Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.


Odpověď:

Ano, 5 skupin po pěti žácích splňuje požadavek na celkový počet 25 žáků (pokud budou v každé skupině jiní žáci). Pojmově je třeba odlišit odborný výcvik, který je základem pilotáže v partnerstvích č. 1-23 a odbornou praxi, která je základem pilotáže v partnerstvích č. 24-25. Minimum 25 žáků se vždy vztahuje k základu pilotáže, k tomuto tématu viz též odpověď na dotaz č. 9 v dodatečné informaci č. 3.