Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.

Proč byl projekt vyhlášen v tomto termínu, kdy končí školní rok a začínají prázdniny a dovolené? 

Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.


Odpověď:

Koncepce veřejné zakázky předpokládá plnění předmětu až do 31/1/2015, samotné rozložení hodin ve spolupráci se zapojenými firmami je zcela na uvážení uchazeče a je součástí jeho nabídky. Projekt byl zahájen k 7. prosinci 2012 a termín vyhlášení 18. června byl s ohledem na složitost přípravy koncepce veřejné zakázky nejbližším možným termínem vyhlášení. Další aspekty průběhu výběru dodavatelů určují lhůty stanovené příslušnou legislativou.