Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

V případě, že by naše firma měla zájem se zapojit do výše uvedeného projektu, je někdo schopný nám podat základní informace po telefonu? Dle informací končí registrace firem a škol 8.8.2013. 

Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.


Odpověď:

Zadavatel je vázán pravidly při podávání informací k veřejné zakázce, které individuální přístup znemožňují. Každou informaci, která je sdělena zájemcům o informace, musí dostat všichni zájemci o zakázku, proto všechny dotazy zodpovídá zadavatel písemně.

Informace k projektu jako celku Vám podají pracovníci NÚV dle adresáře na stránce http://www.nuv.cz/pospolu/kontakty