Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

Musíme doložit materiály uvedené v ZD 8/a, b, c - i za subdodavatele?

Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.


 

Odpověď:

Dokumenty v rozsahu stanoveném v § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, není potřeba předložit za subdodavatele.