Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7., otázka navazuje na dotaz č. 1

Můžeme ve stejné nabídce sestavit rozšiřující modul - Stáže učitelů odborného výcviku ve firmě z oborů 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud (3 učitelé), 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (3 učitelé) vždy po 48 hodinách? Pro každý obor musíme vypsat jednu šablonu - celkem tedy 2 šablony? 

Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7., otázka navazuje na dotaz č. 1


Odpověď:

Ano, v rozšíření pilotáže je možné zařadit šablonu modulu Stáže učitelů odborného výcviku a učitelů odborných předmětů ve firmě  a  nabídku připravit tak, jak navrhujete. Šablony je nutné připravit dvě, protože se odlišují vždy podle oborů, pro které učitelé (kteří půjdou na stáž) vedou výuku. Navíc bude uchazeč bonifikován při hodnocení, pokud místo jedné povinné šablony rozšiřujícího modulu, nabídne dvě a více těchto šablon.