Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.

Člen vedení naší společnosti je současně vedoucím koordinačního výboru/komise sociálních partnerů v projektu POSPOLU. Má podepsána veškerá čestná prohlášení o mlčenlivosti. Naše společnost se chce přihlásit do veřejné soutěže jako partner SŠ. Člen vedení se na přípravě nabídky nepodílí a ani nebude osobou podepisující nabídku. Lze se za těchto podmínek přihlásit do veřejné soutěže, za předpokladu odstoupení člena vedení z výboru? V jaké fázi procesu podání nabídky je třeba odstoupit (před podáním/po podání nabídky)? 

Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.


Odpověď:

Tento dotaz se netýká předmětu plnění veřejné zakázky ani zadávacích podmínek. Uchazeč musí sám zhodnotit, jaké bylo zapojení jeho zaměstnance/člena vedení a zda jeho činnost nebyla v rozporu s některými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách. Otázku podjatosti pak bude případně řešit hodnotící komise jmenovaná zadavatelem.