Dotaz č. 19 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Bude škola zakázku jako dodavatel NÚV realizovat v hlavní nebo doplňkové činnosti? Pokud bude realizovat v hlavní, DPH nevyčísluje, přestože je plátcem DPH. Plátcem DPH je totiž pouze v doplňkové činnosti. Pokud by tedy realizovala zakázku jako dodavatel NÚV v doplňkové činnosti, bude DPH vyčíslovat. Ovšem potom také musí vykazovat v této činnosti zisk. Nabídková cena by pak tedy musela obsahovat položku zisk a škola by tedy z této zakázky měla zisk. Budeme tedy realizovat zakázku v hlavní činnosti (vč. DPH) nebo v doplňkové (bez DPH ale se ziskem)? 

Dotaz č. 19 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.


Odpověď:

Volba režimu činnosti jako hlavní nebo vedlejší je plně v rozhodnutí subjektu (školy) ve spolupráci se zřizovatelem školy, dle toho koncipuje nabídku i nabídkovou cenu. Zisk je možné vyčíslit a zahrnout, jak se tomu věnujeme v dotazu č. 6  těchto dodatečných informací.