Dotaz č. 19 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Chtěl jsem se dotázat, zda je škola ve vztahu k aktivitám projektu plátcem DPH. V ESF tomu tak z pozice příjemce dotace obvykle není, ale nevím, zda to platí i v tomto případě, kdy se ucházíme o roli dodavatele. Pokud bychom DPH museli vyčíslit, jak postupovat v případě, že podáváme nabídku v partnerství s druhou školou, která plátcem DPH není a DPH tedy nevyčísluje. Bude potřeba rozdělit náklady na naše (vyčíslení DPH) a na jejich (bez vyčíslení DPH) nebo se bude vyčíslení DPH vztahovat na všechny náklady vzhledem k tomu, že my budeme "fakturační" školou? V případě, že nejsme plátci DPH ve vztahu k aktivitám projektu, považujte druhou část otázky za bezpředmětnou. 

Dotaz č. 19 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.


Odpověď:

V rámci zakázky “ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACE PILOTÁŽE MODELŮ SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM” nejde o dotaci ale o vztah dodavatelský sepsaný na základě obchodního zákoníku. Celková nabídková cena pro příslušnou část veřejné zakázky bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně příslušná sazba DPH a nabídková cena včetně DPH. V přílohách 9-11 se počítá s rozkladem nabídkové ceny pouze bez DPH. To, jestli uchazeč uvede nabídkovou cenu vyčíslenou s DPH nebo bez DPH závisí pouze na charakteru toho subjektu, který bude fakturovat zadavateli, nezávisí tedy vůbec na charakteru subdodavatelů. Pokud uchazeč předpokládá, že se bude registrovat v budoucnu jako plátce DPH, uvede veškeré ceny s DPH bez ohledu na to, jakým plátcem je nyní.