Dotaz č. 18 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Hodnocení nabídek říká, čím více žáků a učňů, tím hůře pro uchazeče z ekonomického pohledu. Zvýší se náklady na odměny žáků, učňů, lektorů, na zpracování požadovaných výstupů, na cestovné, pracovní pomůcky. Pochopil jsem toto hodnocení správně? 

Dotaz č. 18 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

Jedním z cílů pilotáže je zjistit reálné náklady na realizaci odborného výcviku/odborné praxe ve firemním prostředí, výběrové řízení je koncipováno tak, aby uchazeče nutilo tyto náklady vyčíslit a podle toho dimenzovat nabídku.