Dotaz č. 16 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Jsou stanoveny limity mzdových nákladů pro jednotlivé pozice nebo je to plně na rozhodnutí dodavatele? Je stanoven nějaký poměr mzdových nákladů ke všem ostatním nákladům? 

Dotaz č. 16 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.


Odpověď:

Limity pro mzdové náklady stanoveny nejsou. Stanovení mzdových nákladů je na zvážení dodavatele a platí, že zjištění mzdových nákladů na straně dodavatele pro všechny role lidí v rámci pilotovaných modelů je jedním ze sledovaných cílů samotné pilotáže a výše mzdových nákladů bude součástí průběžných zpráv o stavu realizace partnerství, které bude dodavatel přikládat k fakturám za jednotlivá období pilotáže.