Dotaz č. 16 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

Lze do základu pilotáže zahrnout partnerství firmy spadající do oboru 36 Stavebnictví, jedná se konkrétně o výrobu skleněné mozaiky a Umělecko-průmyslové střední školy? 

Dotaz č. 16 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.Odpověď:

Partnerství ve skupinách oborů skupiny 36 jsou podpořeny zejména částmi zakázky číslo 18 až 21, konkrétně jakékoliv obory M a H dané skupiny. V doplňku či rozšíření pilotáže se obory skupiny 36 mohou objevit v jakémkoliv partnerství. Obory skupiny 82 (Umění a užité umění) nejsou veřejnou zakázkou podpořeny a není tedy možné je zahrnout do základu pilotáže.