Dotaz č. 15 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Pokud bude v partnerství 1 firma a 4 školy, musí být za každou školu stanoven odborný garant, který splňuje kvalifikační požadavky stanovené zadávací dokumentací nebo stačí jen 1 garant z jedné školy, který bude mít na ostatních školách např. asistenty? 

Dotaz č. 15 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.


Odpověď:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v části 5. na straně 17 požaduje, aby každé partnerství vytvořilo realizační tým, ve kterém bude vedle dalších členů alespoň jeden garant za školskou sféru. To znamená, že i v případě, že v partnerství bude zapojeno více škol, postačí, aby uchazeč prokázal kvalifikační předpoklady pouze u 1 garanta za školskou sféru. Je na zvážení uchazeče, zda chce případně jmenovat takových garantů více (u všech je však nutné kvalifikační předpoklady prokázat) nebo zda bude takový garant využívat služeb “asistentů” na jiných školách. Pro takové “asistenty” žádné požadavky stanoveny nejsou.