Dotaz č. 15 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Jak se řeší případ, kdy škola nebo obor v průběhu trvání projektu zaniknou nebo jsou zrušeny zřizovatelem. Může být žadatelem a příjemce dotace firma - soukromý subjekt a partnery - subdodavateli střední školy? 

Dotaz č. 15 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.


Odpověď:

Vzniklá situace by se řešila standardně jako jakákoli změna okolností, které mají vliv na smluvní závazek, tj. v ideálním případě dohodou - viz článek XI. vzorové smlouvy (příloha č. 2 zadávací dokumentace). Záleží také na tom, zda škola či obor zaniknou s nástupcem nebo bez něj. Ve většině případů přecházejí závazky na právní nástupce. Dále také záleží na tom, zda zanikající subjekt je dodavatelem nebo jen subdodavatelem.