Dotaz č. 15 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

V Příloze č. 10 - Průvodní list nabídky - Rozšíření pilotáže – Celkový plán hodin u modulu Stáže učitelů ve firmě: Myslí se zde, celkový plán hodin na jednoho učitele nebo na všechny zapojené učitele. Př. při zapojení třech učitelů máme uvést 48 hodin/učitel nebo součet hodin za všechny tři učitele 144 hodin? Stáž bude probíhat ve skupině. 

Dotaz č. 15 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.


Odpověď:

U stáží učitelů je myšleno 48 hodin na jednoho učitele, jak je uvedeno v samotné šabloně, tedy u 3 učitelů bude uveden součet hodnot pro všechny učitele (např. minimálně 48+48+48=144). A to i tehdy, pokud bude stáž učitelů probíhat ve skupině.