Dotaz č. 15 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

V odstavci 3. zadavatel uchazeči nedovoluje vyjma barevně označená místa úpravu textu smlouvy a následně v odstavci 4. Tuto úpravu dovoluje? Proč zadavatel nepřipravil návrh smlouvy pro případ, že bude více dodavatelů? 

Dotaz č. 15 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.Odpověď:

V části 6. zadávací dokumentace na str. 19 zadavatel v bodě 4. uvádí, že v případě nabídky podávané společně několika dodavateli je uchazeč oprávněn upravit návrh smlouvy s ohledem na tuto skutečnost.