Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Co se realizačního týmu týče, je stanovena kvalifikace i pro ostatní členy týmu? např. pro administrativního pracovníka, účetního? Musí také tyto osoby dokládat dosažené vzdělání a přikládat životopis? 

Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.:


Odpověď:

Ne, kvalifikace pro tyto osoby stanovena není. Zadavatel vyžaduje pouze prokázání kvalifikačních předpokladů u členů realizačního týmu (tedy koordinátora partnerství, odborného garanta za školskou sféru, odborného garanta za profesní sféru).