Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7. (první část dotazu)

Mám dva dotazy: jestli já, jako ředitel ve funkci 1 rok, můžu být poveřen řízením daného projektu "Pospolu", nebo mám pověřit vedením projektu svojí statutární zástupkyni  (která má více odpracovaných let ve funkci )   

Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7. (první část dotazu)


Odpověď:

Ad 1) Kvalifikační předpoklady popsané v zadávací dokumentaci požadují celkem minimálně 3 konkrétní osoby (koordinátor pilotáže, odborný garant za školu/školy, odborný garant za firmu/firmy). Pokud tazatel “řízením projektu” míní osobu “koordinátor pilotáže”, je nutné splnit kvalifikační předpoklady popsané zadávací dokumentací bez ohledu na pracovní zařazení daného “koordinátora”.