Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7., otázka navazuje na dotaz č. 12

Za předpokladu aplikace výše uvedeného modelu. V doplňku hlavního modulu pilotáže budou realizovány stáže obou firem a spolupracujících škol v jednom oboru (KKOV), v různých krajích. Budeme vyplňovat pouze jednu šablonu? Minimální rozsah počtu žáků a hodin tedy naplníme společně? 

Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7., otázka navazuje na dotaz č. 12


Odpověď:

Pojem stáž v tomto případě není správný, v tomto případě se spíše jedná o zajištění odborného výcviku pro žáky. Pokud se bude jednat o stejný obor, stačí vyplnit jednu šablonu a minimální rozsah počtu hodin a počtu žáků naplnit společně. Pozor na rozvržení v krajích - v konkrétním kraji (nebo krajích), do nichž se uchazeč v rámci veřejné zakázky hlásí, musí být uskutečněn celý základ pilotáže, tedy alespoň 60 % hodin a  zařazeno minimálně 25 žáků.