Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

* K6. Obchodní podmínky Proč v obchodních podmínkách zadavatel hovoří o dodavateli a v návrhu smlouvy hovoří o poskytovateli? 

Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

V zadávacím řízení používá zadavatel pojmy, které vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tedy uchazeč nebo dodavatel. V případě smluvního vztahu, který vznikne na základě výsledků zadávacího řízení, jsou stranami smlouvy o poskytování služeb objednatel a poskytovatel (tedy uchazeč, jehož nabídka ve veřejné zakázce byla hodnotící komisí vybrána jako nejvhodnější).