Dotaz č. 13 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Rádi bychom se dozvěděli, na kterých dokumentech je při podání nabídky povinnost zakomponovat povinná loga dle Manuálu vizuální identity? 

Dotaz č. 13 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.


Odpověď:

Manuál vizuální identity se nevztahuje na nabídku ve výběrovém řízení. Tu lze podat bez zvláštní grafické úpravy nebo např. na hlavičkovém papíře uchazeče.