Dotaz č. 12 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Abychom splnili při realizaci pilotáže minimální počet žáků (25) a hodin (5000) v rámci partnerství č. 6 můžeme uzavřít partnerství s více firmami a poslat do jedné např. 13 žáků oboru nástrojař a do druhé 13 žáků oboru elektrikář s tím, že pilotáž v obou firmách překročí dohromady požadovaných 5000 hodin? 

Dotaz č. 12 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.


Odpověď:

Ano, uvedeným způsobem lze splnit podmínky základu pro partnerství č. 6.