Dotaz č. 12 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Smlouvu o poskytování služeb bude uzavírat pouze škola jako jediný poskytovatel. Jak máme vyplnit/upravit poslední odstavec článku III? 

Dotaz č. 12 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.


Odpověď:

Tuto část vzorové smlouvy vyplňují pouze ta partnerství, která podávají společnou nabídku, ostatní nechají nevyplněno nebo proškrtnou. Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění se společnou (konsorciální) nabídkou rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených v § 51 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách více dodavatelů společně.