Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Od září zahajujeme v rámci oboru 41-41-M/01 Agropodnikání výuku dle nového ŠVP Mechanizace v zemědělství. Obor Agropodnikání nepatří mezi podporované obory. Mohla by se naše škola přihlásit do výběrového řízení pouze s výše uvedeným ŠVP? 

Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.


Odpověď:

Bohužel ne, tento obor vzdělání nespadá mezi podporované obory, v rámci skupiny 41 jsou v pilotáži podporovány pouze obory 4155H01 a 4145M01.