Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.

Pokud v průběhu plnění firma bude muset z partnerství odstoupit, může byt nahrazena jinou, pokud tato dodrží nastavené kvantifikované ukazatele počtu žáku a hodin? A může byt v průběhu OV nahrazen i žák? Např. v pololetí skonči a my na jeho místo ve firmě dáme jiného žáka "z rezervy"? 

Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.


Odpověď:

Ano, žáky lze vystřídat v opodstatněných případech posuzovaných zadavatelem v průběhu plnění. Změna subjektů v partnerství se bude lišit dle povahy nabídky - zda jde o společnou nabídku více subjektů nebo jde o jediného uchazeče se subdodavatelem/subdodavateli. Jednotlivé možnosti pak zakládají jiný druh odpovědnosti ve vztahu k zadavateli. Dle zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, by vždy měl být každý takový vztah ošetřen smluvně a dle povahy takového vztahu se bude řešit ukončení spolupráce subjektů. Pokud jde o vztah subdodavatelský, speciální úpravu obsahuje také část 12. (str. 24) zadávací dokumentace a článek VIII. vzorové smlouvy, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.