Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Chtěli bychom se zeptat zda u firmy, která má vysoký počet zaměstnanců (cca více než 2000) a má vlastní personální oddělení může být garantem smlouvy vedoucí personálního oddělení, pro jednotlivé moduly. Vzhledem k době trvání projektu nám firma nemůže sdělit jméno konkrétního odborníka, který bude mít tuto aktivitu na starosti. 

Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.


Odpověď:

V rámci kvalifikačních předpokladů je požadováno předložení dokladů o kvalifikaci  garanta za profesní sféru, což musí být zcela konkrétní osoba, jejíž kvalifikaci hodnotící komise bude posuzovat. Pracovní zařazení této osoby nebude hodnotící komise posuzovat, kvalifikační předpoklady v zadávací dokumentaci požadavky na tuto osobu zcela konkrétně popisují.