Dotaz č. 10 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

V rámci modulu Využití odborníků z praxe jako rozšiřující modul pilotáže je minimum Celkový plán hodin  - počet hodin pro realizaci výukových aktivit pro žáky stanoven 20 hodin a minimum Počet žáků nabízených uchazečem, pro které odborník z praxe bude realizovat výukové aktivity, je 5 žáků. Znamená to, že pokud uskutečníme 4 hodinovou exkurzi pro 5 studentů, je splněn požadavek zadavatele na tento modul? 

Dotaz č. 10 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.:


Odpověď:

Ne, v případě modulu “Využití odborníků z praxe” představuje minimum 20 hodin přímé práce odborníka z praxe (tedy např. exkurze v celkovém rozsahu alespoň 20 hodin pro skupinu minimálně 5 žáků). Pokud uchazeč nabídne jiný model “vyčerpání” těchto 20 hodin (nebo většího počtu hodin) ve vztahu k náplni konkrétní šablony, bude se vždy počítat počet hodin odborníka nebo odborníků z praxe věnovaných přímé práci se žáky.