Dotaz č. 10 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Jaký formát a jaký rozsah bude mít případová studie? 

Dotaz č. 10 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.


Odpověď:

Případová studie bude vycházet z  připravených šablon, které žadatel předkládá v rámci své nabídky, v jejich konkrétnějším naplnění a zpřesnění s ohledem na zpětné vazby z pilotáže.