Dotaz č. 10 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Ráda bych se zeptala, zda je možné rozdělit příjemce - žadatele dotace v rámci projektu POSPOLU na dva subjekty tak, aby např. firma čerpala 1 mil a jedna škola z partnerství 800 tis. Kč. 

Dotaz č. 10 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.


Odpověď:

Finanční prostředky pro jednotlivé partnerství čerpá vždy pouze jeden subjekt - buď uchazeč nebo ten, který byl k tomu účelu určen v případě společné nabídky. Další distribuce těchto prostředků v rámci partnerství je na dohodě mezi jednotlivými subjekty zapojenými v partnerství (pravděpodobně to bude i předmětem dohody o spolupráci).