Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Lze považovat za praxi na pozici vedoucího pracovníka např. řízení projektů z pozice manažera projektu, ačkoliv tento pracovník v organizační struktuře zaměstnavatele není klasickým vedoucím pracovníkem zastupujícím školu v příslušných záležitostech v rozsahu pravomocí daných organizačním řádem nebo delegovaných ředitelem? Ale v organizační struktuře jednotlivých projektů podřízené zaměstnance měl, odpovídal za kontrolu jejich práce atd. 

Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.


Odpověď:

Ano, pokud bude splněna podmínka, že manažerem projektu byl minimálně 3 roky, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci (je možné sčítat roli v různých projektech).