Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.

V rámci dodatečné informace 6 - dotaz 3 je uveden komentář k “metodice spolupráce”. Může objednatel přesněji specifikovat roli “metodiky spolupráce” při plnění předmětu veřejné zakázky. 

Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.


Odpověď:

Metodika nebude obsahovat povinnosti nad rámec vymezení smluvního vztahu uvedeného ve smlouvě, půjde o dokument, který obsahuje konkrétní pokyny pro koordinátora partnerství, na jaké adresy a emailové kontakty se má obracet, jakým způsobem bude komunikovat se supervizorem, jakým konkrétním způsobem bude povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu plnit vůči objednateli a další. Metodika bude průběžně inovována na základě zpětných vazeb z probíhajících partnerství, s novými verzemi budou všechna partnerství obratem seznámena. Ve vzorové smlouvě je uvedeno, že metodika bude předána do 7 dnů po podpisu smlouvy. Pracovní verzi metodiky je možné dát k dispozici vítězným uchazečům před podpisem smlouvy.