Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.

Jak řešit situaci, kdy u jedinečného technického oboru není dosažen počet žáků 25 a tím není možno dosáhnout minimálního počtu hodin. Pracujeme se skupinami např. pod 10 žáků a  v různých regionech (škola v jiném regionu, než jsou zaměstnavatelé a jde o více regionů v rámci celé ČR).  Vysvětlení k dotazu č. 1 nelze v tomto případě aplikovat 

Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.


Odpověď:

Region pro splnění podmínek na základ pilotáže se posuzuje vždy podle sídla provozoven, kde bude k reálnému kontaktu žáků a zapojených firem docházet. Řešením pro získání většího počtu žáků (pokud nejsou v rámci jedné školy či jednoho oboru) je možnost zapojit více škol i s různými podpořenými obory tak, aby byla splněna kvóta 60 procent pro počet nabídnutých hodin pro určený obor/skupinu oborů pro dané partnerství.