Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6

Chtěl jsem se zeptat, zda je možno nabídnout modul pro daný obor s nejméně pěti žáky rozdělených do vice firem? Např. zvolím obor Mechanik seřizovač, 3. ročník, 15 žáku. Ale rozděleni budou po třech v pěti různých firmách? Je možno pro takovou konfiguraci zpracovat jednu šablonu modulu?


Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.:


Odpověď:

Ano, je možné všechny tyto žáky zapracovat do jediné šablony a umístit je do více firem za předpokladu, že všichni žáci budou ze stejného oboru. Každý obor musí mít svoji vlastní šablonu a tu stačí vyplnit vždy jen jednou, zde budou uvedeny všechny firmy, ve kterých  se bude  odborný výcvik konat.