Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Nabídku uchazeč doručuje osobně do podatelny na uvedenou adresu? V případě osobního doručení je možné, aby nabídku (v rámci úspor) doručil pracovník partnerské školy, která však není fakturačním partnerem? 

Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.


Odpověď:

Ano, uchazeč doručuje nabídku buď osobně nebo s využitím služeb poštovního přepravce na adresu zadavatele, tj. adresu uvedenou v článku 15. Lhůta a místo pro podání nabídek Zadávací dokumentace. V případě osobního doručení je možné, aby nabídku doručil i pracovník partnerské školy, která však není fakturačním partnerem.