Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Prosím o informaci, zda bude pro projekt POSPOLU využívaná metodika vycházející z „Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, verze 7? Konkrétně pak ve smyslu odstavce 5.3.2 .1 Osobní výdaje související s realizací projektu. „Jeden pracovník nemůže být v rámci projektu a dalších vykonávaných činností  pro příjemce a jeho partnery zaměstnán na více než 1,0 úvazku celkem…“.  Tato podmínka by pak absolutně vylučovala možnost zapojení pracovníků firem, kteří by se činnosti v projektu věnovali nad rámec své pracovní doby. Např. na dohodu DPP, DPČ. 

Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.:


Odpověď:

Ano, tato příručka je pro projekt POSPOLU platná. Tato omezení se vztahují pouze na přímé pracovní pozice pracovníků projektu, kteří jsou v pracovněprávním vztahu vůči subjektům, kteří jsou příjemcem nebo partnerem projektu POSPOLU (příjemce - MŠMT, partner -  NÚV), nikoliv na pracovníky dodavatele.