Do 20. prosince je možné se přihlásit do dalšího výběrového řízení na pilotáž

Partnerství škol a firem, které nebyly vybrány ve výběrovém řízení na pilotáž vyhlášeném v létě 2013,i všechna další partnerství, mohou podat nabídku do dalšího výběrového řízení, a získat tak finanční příspěvek na realizaci spolupráce. V něm bude vybráno zbývajících dvacet partnerství a rozdělena částka 33 mil. Kč bez DPH. Oproti vyhlášení v létě 2013 je toto výběrové řízení otevřeno dalším oborům, chybí v něm regionální členění zakázek, týká se i menších partnerství a liší se v něm způsob zařazení odborné praxe.
Přestože je proces výběrového řízení podle zákona o veřejných zakázkách komplikovaný, má i své pozitivní stránky - uchazeč se může například hlásit
do více částí veřejné zakázky, a tím si navýšit množství peněz pro realizaci pilotáže. Navíc stanovení rozpočtu pilotáže je plně na uchazečích - v jakém poměru budou financovat práci instruktorů, cestovné žáků, nákup materiálu či ochranných pomůcek a další výdaje spojené s pilotáží. Pro zájemce jsme také připravili doporučení, jak se vyhnout nedostatkům, kterých se dopouštěli uchazeči v prvním výběrovém řízení. (http://www.nuv.cz/pospolu/doporuceni). Závazné informace najdete v adávací dokumentaci (https://www.softender.cz/home/zakazka/4030901), stručná shrnutí a často kladené dotazy najdete na www.projektpospolu.cz/pilotaz.

Petr Naske