Časté dotazy k monitoringu

Pro koho je určen monitoring spolupráce?

Monitoring spolupráce školy a firmy je určen pro všechny obory SŠ kategorie H, M a L a není omezen na žádný specifický druh oborů. Jsou podpořeny veškeré obory zmíněných kategorií v rámci soustavy oborů.

Trošku nás zaskočila informace, že monitoring bude probíhat pouze v rámci jednoho pololetí. Myslíme si, že to není šťastné. Výsledky budou dílčí a nebudou mít vypovídající hodnotu. Zejména pokud se jedná o rozšiřující aktivity, které jsou pro nás nové. V rámci projektu chceme také nastavit nový proces hodnocení žáků dle standardů VW, což určitě bude trvat delší dobu než jedno pololetí.

Jednotka jednoho pololetí je nastavena jako základ spolupráce. Počítáme s vyhlášením další výzvy i pro další pololetí. Pokud  vyjádří již zapojená partnerství zájem o prodloužení monitoringu, bude jim automaticky vyhověno. Také se můžete se přihlásit na obě dvě pololetí  rovnou v této přihlášce, kdy to uvedete  v posledním řádku. Monitoring tedy fakticky není omezen na jedno pololetí.  Limitující je hranice ukončení vlastního monitoringu ke 31.1.2015. Cílem bylo podnítit ke spolupráci i ta partnerství, pro která by se delší závazek ke spolupráci mohl stát překážkou.

V hlavičce šablony na odborný výcvik byl vzhledem ke zkrácení doby projektu (1 pololetí) minimální počet zapojených žáků, ale zůstal minimální počet hodin. Minimální počet hodin (1000 hodin)  zůstal v šabloně záměrně? Máme s tímto údajem tedy počítat?

Pro odborný výcvik je požadováno minimálně 5 zapojených žáků. Pokud každý žák absolvuje v týdnu odborného výcviku 30 hodin výuky (6 hodin x 5 dnů), je předpoklad naplnění požadovaného počtu hodin těmito žáky cca 300 hodin na žáka, tedy 1500 hodin pro 5 žáků na odborném výcviku. Možností je navýšení minimálního počtu žáků pro vytvoření rezervy. Pokud byste se hlásili rovnou na obě dvě pololetí, lze sice uvedený počet hodin rozdělit rovnou na obě dvě pololetí, ale z výše uvedených důvodů je požadovaný rozsah hodin splnitelný.