Během roku získali zkušenosti i v zahraničí

11.8.2014 Vyškovský deník - Slavkov u Brna – V průběhu nedávno skončeného školního roku se žáci i pedagogové Integrované střední školy ze Slavkova u Brna zapojili do několika projektů, jejichž cílem bylo zdokonalení se v cizím jazyce, získávání nových profesních znalostí a seznámení s kulturními tradicemi dané země.

V rámci projektů Comenius, Leonardo da Vinci, Ed­ TRANS, Zuwins+ a Pospolu se měsíčních odborných stáží, oboustranných výměn žáků i učitelů, odborných exkurzí a soutěží zúčastnilo 26 procent žáků školy, tedy každý čtvrtý žák mohl získat zkušenosti v zahraničí v rámci evropských projektů a měl hrazené, kromě kapesného, všechny náklady. A pokud připočítáme další odborné výjezdy do zahraničí, tak vycestovalo v průběhu celého školního roku celkem 45 procent žáků, což potvrzuje naši snahu prohlubovat u žáků široké povědomí o evropských zemích.

Naši školu navštívili také žáci, studenti vysokých škol a pedagogové ze zahraničí a i tímto způsobem si mohli naši žáci procvičit svou angličtinu a získat informace o životě a kultuře například Peru, Egypta, Indonésie, Rakouska, Německa a Polska. Stranou nezůstali naši kolegové, pedagogové, kteří se iniciativně zapojili do projektů a odborných zahraničních stáží pro pedagogy a do zahraničí jich tak vycestovalo celých 52 procent.

I v příštím školním roce chceme umožnit žákům získávat pracovní i odborné znalosti mimo hranice České republiky, neboť jejich uplatnitelnost na trhu práce se rapidně zvyšuje nejen na úrovni regionu, v němž žijí, ale i v rámci celé Evropy.

ISŠ Slavkov u Brna