Ekologie a životní prostředí

Na této stránce najdete výstupy a informace o aktivitách projektu Pospolu pro skupinu oborů 16.

Workshop 8. října 2014 v Praze

Zveme Vás na oborový workshop 8. října 2014 v Praze, jehož cílem setkání je výměna zkušeností s praktickým vyučováním v reálném pracovním prostředí mezi účastníky workshopu. Podkladem bude pracovní verze modelu spolupráce, případové studie a metodické publikace ke skupině oborů 16.

  • Podrobný program bude zveřejněn tři týdny před konáním. 
  • Přihlásit se můžete elektronicky zde.

Srdečně zváni jste též na další tematické vzdělávací akce pro pedagogy a pro dvojice pedagog + zástupce firmy.

 

Aplikovaný model spolupráce

Aplikovaný model spolupráce škol a zaměstnavatelů je určen pro obor  16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí, který byl vybrán jako reprezentativní pro celou skupinu oborů. Obsahuje následující moduly:

  • praktického vyučování - odborná praxe
  • odborníka z praxe ve škole
  • učitele na stáži ve firmě
  • profilové maturitní zkoušky

Pracovní verze aplikovaného modelu - M, naleznete zde.

Připomínkování modelu

K modelu se můžete vyjádřit i během workshopů a více se o jejich tvorbě dozvědět v kurzech.

Případové studie

Případové studie popisují zkušenost konkrétní spolupráce školy s firmou a jsou součástí aplikovaných modelů.

  • Případová studie v přípravě

Šablony pro plánování spolupráce (dodatek k ŠVP)

Šablony popisují spolupráci školy a firmy při realizaci odborného výcviku/odborné praxe a dalších forem seznámení žáků a učitelů s reálným pracovním prostředím.

Šablony ke stažení zde.

Publikace a další materiály

Metodická publikace  v edici Metodický inspiromat (v přípravě), pro žáky a pro sociální partnery skupiny oborů 16 Ekologie a životní prostředí.

Příloha k Dohodě o obsahu a rozsahu odborné praxe/odborného výcviku - jednotka výsledků učení absolvovaná v rámci odborné praxe/odborného výcviku – vzor ke stažení zde.

Kontakty a odkazy

Milena Škorpilová – workshopy

e-mail: milena.skorpilova@nuv_cz

PaedDr. Dagmar Drmotová -  další vzdělávací akce

e-mail: dagmar.drmotova@nuv_cz

Ing. Eva Rathouská-Grmelová - tvorba modelů

e-mail: eva.rathouska@nuv_cz

PhDr. Olga Kofroňová, PhD. – tvorba případových studií

e-mail: olga.kofronova@nuv_cz

Metodický portál – informace o skupině oborů 16