Poradenství

Konzultační centrum NÚV

zaci.jpgMáte jakýkoli dotaz týkající se vzdělávání? Pro vložení svého dotazu můžete využít elektronický formulář, zavolat na telefonickou konzultační linku či si domluvit osobní konzultaci přímo v sídle NÚV na adrese Weilova 1271/6, Praha 10.

Národní informační centrum pro mládež

Národní informační centrum pro mládež (NICM) poskytuje bezplatný informační a poradenský servis zejména mládeži, ale i dospělým. Doménou NICM jsou témata vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně - patologické jevy, otázky z oblasti občan a společnost, mládež v EU a další. NICM sídlí Na Poříčí 1035/4, Praha 1. Součástí Národního informačního centra pro mládež je Centrum kariérového poradenství, které pomáhá jednotlivcům - žákům, dospělým a osobám se znevýhodněním - při výběru vzdělávání a hledání práce v ČR i v zahraničí. 

Pedagogicko-psychologická poradna NÚV

poradenstvi.jpgNárodní ústav pro vzdělávání má statut pedagogicko-psychologické poradny a je tak registrován v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Poradna poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pomáhá při výchově a vzdělávání žáků. Poradenské služby jsou bezplatně poskytovány dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Poradna sídlí na adrese Novoborská 372/8, Praha 9.

klientské centrum Národního centra Europass ČR

Zájemci zde mohou záskat odpověď na otázky na jak doložit svou kvalifikaci či jazykové znalosti nebo zkušenosti ze studijního či pracovního pobytu v zahraničí. Pracovníci centra pomohou s vydáním dodatků k osvědčení nebo vysvětlí, jak sestavit životopis nebo Evropský pas dovedností. Konzultační hodiny lze využít po telefonické domluvě, Národní centrum Europass ČR je součástí NÚV, Weilova 1271/6, Praha 10.