Kvalita odborného vzdělávání a role sociálních partnerů

Stanislav Michek, Romana Jezberová, Dana Kočková, Martina Kaňáková, Petr Jadrný, Jiří Valenta, Zdeněk Vršník, Libor Berný

Kvalita odborneho vzdelavani.pdf Kvalita odborneho vzdelavani.pdf (1,87 MB)


1. Realizace evropské vzdělávací politiky v oblasti zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy v ČR
1.1. Popis modelu Evropského společného rámce zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy
1.2. Reflexe návrhu Evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy v ČR
1.3. Evropská síť pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě
1.4. Národní síť pro podporu zajišťování kvality odborného vzdělávání
2. Specifika rozvoje partnerství a kvality ve vybraných evropských zemích
2.1. Nizozemsko
2.2. Polsko
2.3. Rakousko
3. Rozvoj sociálního partnerství ve vzdělávání v ČR
3.1. Schéma vzdělávacího systému
3.2. Legislativní podmínky sociálního partnerství ve vzdělávání
3.3. Rozvoj spolupráce školské a zaměstnavatelské sféry z pohledu veřejných škol
3.4. Rozvoj spolupráce školské a zaměstnavatelské sféry z pohledu soukromých škol
3.5. Rozvoj spolupráce zaměstnavatelské a školské sféry z pohledu zaměstnavatelů
4. Návrhy a doporučení