Státní těsnopisný ústav

STU.jpg Státní těsnopisný ústav koordinuje výuku předmětů písemná a elektronická komunikace, psaní na klávesnici a těsnopis na středních školách; organizuje soutěže pro žáky středních škol a je zkušební institucí pro státní zkoušky z grafických disciplín (psaní na klávesnici, obchodní korespondenci, zpracování textu na počítači, těsnopisu a stenotypistiky).

Státní zkoušky

Vzhledem k omezení jarního zkouškového období bude zimní zkouškové období zahájeno již od 1. října 2020 s tím, že první individuální zájemci se mohou na zkoušku v učebně NPI ČR přihlásit již na středu 30. 9. 2020.

Přihlášky je možné zasílat již nyní a následně kdykoli během zkouškového období. V prosinci je z administrativních důvodů možné hlásit se na termíny pouze do 11. 12. 2020.


Z důvodu zrušení referátu STÚ v rámci NPI ČR bylo vydávání časopisu Rozhledy od školního roku 2020/2021 ukončeno. 

Ukončeno je též pořádání Mistrovství republiky v grafických předmětech.

Státní zkoušky budou i nadále fungovat bez omezení. Na našich webových stránkách budou zveřejňovány materiály pro přípravu žáků na úspěšné složení státní zkoušky.

Rozhodnutí ředitelky NPI ČR


Pozor! Změna kontaktních e-mailů:

Mgr. Vít Valeš: vit.vales@npicr_cz

Stanislava Frydrychová: stanislava.frydrychova@npicr_cz

 

Nová norma ČSN 01 6910


 Státní těsnopisný ústav také připravuje a pořádá kurzy, zabývá se poradenstvím v této oblasti a pořádá semináře pro učitele středních škol. Dále organizuje krajské a celostátní soutěže žáků středních škol v grafických disciplínách. Zabývá se i tvorbou výukových programů, publikací a dalších školních pomůcek. Vydává časopis Rozhledy, k němuž nabízí texty ke stažení.

Státní těsnopisný ústav spolupracuje s jednotlivými školami, s příslušnými profesními organizacemi, zaměstnavatelskými svazy a správními orgány na modernizaci středního odborného školství. Podílí se na mezinárodní spolupráci v rámci federace INTERSTENO (Mezinárodní federace zpracování informací).