Státní těsnopisný ústav

STU.jpg Státní těsnopisný ústav koordinuje výuku předmětů písemná a elektronická komunikace, psaní na klávesnici a těsnopis na středních školách; organizuje soutěže pro žáky středních škol a je zkušební institucí pro státní zkoušky z grafických disciplín (psaní na klávesnici, obchodní korespondenci, zpracování textu na počítači, těsnopisu a stenotypistiky).

Z důvodu zrušení referátu STÚ v rámci NPI ČR bylo vydávání časopisu Rozhledy od školního roku 2020/2021 ukončeno. 

Ukončeno je též pořádání Mistrovství republiky v grafických předmětech.

Státní zkoušky budou i nadále fungovat bez omezení. Na našich webových stránkách budou zveřejňovány materiály pro přípravu žáků na úspěšné složení státní zkoušky.

Rozhodnutí ředitelky NPI ČR


Pozor! Změna kontaktních e-mailů:

Mgr. Vít Valeš: vit.vales@npicr_cz

Stanislava Frydrychová: stanislava.frydrychova@npicr_cz

 Státní zkoušky

Jarní zkušební období bylo zahájeno 1. dubna 2020, ale vzhledem k omezením v souvislosti s pandemií COVID-19 je pozastaveno.  Jakmile to situace dovolí, zkoušky se opět rozběhnou, proto je možné zasílat přihlášky již nyní a zvolené termíny budeme řešit operativně dle aktuálního vývoje.

Semináře pro učitele - Metodika přípravy žáků na Státní zkoušky z psaní na klávesnici.

Nominace na republikové kolo MR v grafických předmětech naleznete ZDE

Informace o republikovém kole soutěže naleznete na stránkách pořadatele - OA Ostrava - Mariánské hory ZDE

Psaní na klávesnici naslepo všemi deseti

březen až květen 2019

MR v grafických předmětech - výsledky krajského kola 2018 a nominace na kolo celostátní

Nová norma ČSN 01 6910


 Státní těsnopisný ústav také připravuje a pořádá kurzy, zabývá se poradenstvím v této oblasti a pořádá semináře pro učitele středních škol. Dále organizuje krajské a celostátní soutěže žáků středních škol v grafických disciplínách. Zabývá se i tvorbou výukových programů, publikací a dalších školních pomůcek. Vydává časopis Rozhledy, k němuž nabízí texty ke stažení.

Státní těsnopisný ústav spolupracuje s jednotlivými školami, s příslušnými profesními organizacemi, zaměstnavatelskými svazy a správními orgány na modernizaci středního odborného školství. Podílí se na mezinárodní spolupráci v rámci federace INTERSTENO (Mezinárodní federace zpracování informací).