Státní těsnopisný ústav

STU.jpg Státní těsnopisný ústav koordinuje výuku předmětů písemná a elektronická komunikace, psaní na klávesnici a těsnopis na středních školách; organizuje soutěže pro žáky středních škol a je zkušební institucí pro státní zkoušky z grafických disciplín (psaní na klávesnici, obchodní korespondenci, zpracování textu na počítači, těsnopisu a stenotypistiky).

Odešla legenda Ing. Stanislava Štiková

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé žákyně a milí žáci,

němí a bezradní zůstáváme stát nad zprávou, že v sobotu 7. listopadu 2020 nás navždy opustila skvělá kolegyně, učitelka a hlavně velká osobnost ekonomického školství Ing. Stanislava Štiková.

Znali jsme Slávku, jak jsme ji mohli jmenovat, jako nezpochybnitelnou odbornou autoritu. Za své praxe vychovala velké množství skvělých žáků, kteří reprezentovali Obchodní akademii Plzeň a obsazovali přední místa na soutěžích v psaní na stroji a v těsnopisu. Po politické změně v roce 1989 nečekala a s nadšením se angažovala v modernizaci českého ekonomického školství. Její učebnice obchodní korespondence neměly konkurenci a provázely celé generace učitelů a žáků. Ano, pamětníci znají pokyn: „Otevřete si Štikovou na straně ...“. Díky své erudici také působila dlouhá léta jako komisařka pro státní zkoušky z psaní na klávesnici a stenotypistiky.


2017_3 (3).JPG

Zaslouží si obdiv, s jakou samozřejmostí paní Štiková do posledních dnů zvládala dobu elektronickou. Editovat dokumenty v textovém editoru, vést elektronickou komunikaci nebo zajistit i běžné nákupy přes internet? To pro ni nebyl problém. A jak to bývá, lidé, kteří v životě něco dokázali, jsou také skvělými přáteli. Slávka byla taktní kolegyní a učitelkou, vzácným, srdečným a spolehlivým člověkem.

Každá svíčka jednou dohoří. Ale jsou lidé, u nichž se s tím nechceme smířit. Uchováme si Slávku Štikovou ve vzpomínkách a mnozí i v srdci. Čest její památce.

Plzeň 9. listopadu 2020
Milada PeštováStátní zkoušky

Vzhledem k omezení jarního zkouškového období bude zimní zkouškové období zahájeno již od 1. října 2020 s tím, že první individuální zájemci se mohou na zkoušku v učebně NPI ČR přihlásit již na středu 30. 9. 2020.

Přihlášky je možné zasílat již nyní a následně kdykoli během zkouškového období. V prosinci je z administrativních důvodů možné hlásit se na termíny pouze do 11. 12. 2020.


Z důvodu zrušení referátu STÚ v rámci NPI ČR bylo vydávání časopisu Rozhledy od školního roku 2020/2021 ukončeno. 

Ukončeno je též pořádání Mistrovství republiky v grafických předmětech.

Státní zkoušky budou i nadále fungovat bez omezení. Na našich webových stránkách budou zveřejňovány materiály pro přípravu žáků na úspěšné složení státní zkoušky.

Rozhodnutí ředitelky NPI ČR


Pozor! Změna kontaktních e-mailů:

Mgr. Vít Valeš: vit.vales@npicr_cz

Stanislava Frydrychová: stanislava.frydrychova@npicr_cz

 

Nová norma ČSN 01 6910


 Státní těsnopisný ústav také připravuje a pořádá kurzy, zabývá se poradenstvím v této oblasti a pořádá semináře pro učitele středních škol. Dále organizuje krajské a celostátní soutěže žáků středních škol v grafických disciplínách. Zabývá se i tvorbou výukových programů, publikací a dalších školních pomůcek. Vydává časopis Rozhledy, k němuž nabízí texty ke stažení.

Státní těsnopisný ústav spolupracuje s jednotlivými školami, s příslušnými profesními organizacemi, zaměstnavatelskými svazy a správními orgány na modernizaci středního odborného školství. Podílí se na mezinárodní spolupráci v rámci federace INTERSTENO (Mezinárodní federace zpracování informací).