Státní těsnopisný ústav

STU.jpg Státní těsnopisný ústav je samostatný referát Národního ústavu pro vzdělávání, který koordinuje výuku předmětů písemná a elektronická komunikace, psaní na klávesnici a těsnopis na středních školách; organizuje soutěže pro žáky středních škol a je zkušební institucí pro státní zkoušky z grafických disciplín (psaní na klávesnici, obchodní korespondenci, zpracování textu na počítači, těsnopisu a stenotypistiky).

 

Semináře pro učitele - Komunikace a bezpečnost na sociálních sítích a Metodika přípravy žáků na Státní zkoušky z psaní na klávesnici.

Nominace na republikové kolo MR v grafických předmětech naleznete ZDE

Informace o republikovém kole soutěže naleznete na stránkách pořadatele - OA Ostrava - Mariánské hory ZDE

Psaní na klávesnici naslepo všemi deseti

březen až květen 2019

MR v grafických předmětech - výsledky krajského kola 2018 a nominace na kolo celostátní

Státní zkoušky 

Proč vlastně skládat státní zkoušku?

Protože absolvováním státních zkoušek získá úspěšný uchazeč vysvědčení, dokládající jeho znalosti a zejména dovednosti z písemné komunikace, které podporují efektivní výkon především administrativních činností.

Na rozdíl od řady komerčních certifikátů je toto vysvědčení vydáváno a garantováno přímo ministerstvem školství, a tudíž dává svému držiteli značnou výhodu při pracovních pohovorech.

Státní zkoušky mají více než šedesátiletou tradici a jsou obecně velmi známé a uznávané mezi zaměstnavateli, kteří vědí, že absolvování zkoušek garantuje vysokou úroveň dosažených znalostí a dovedností. Uchazeči tak absolvování zkoušky pomáhá při uplatnění se na trhu práce.

Nová norma ČSN 01 6910


 Státní těsnopisný ústav také připravuje a pořádá kurzy, zabývá se poradenstvím v této oblasti a pořádá semináře pro učitele středních škol. Dále organizuje krajské a celostátní soutěže žáků středních škol v grafických disciplínách. Zabývá se i tvorbou výukových programů, publikací a dalších školních pomůcek. Vydává časopis Rozhledy, k němuž nabízí texty ke stažení.

Státní těsnopisný ústav spolupracuje s jednotlivými školami, s příslušnými profesními organizacemi, zaměstnavatelskými svazy a správními orgány na modernizaci středního odborného školství. Podílí se na mezinárodní spolupráci v rámci federace INTERSTENO (Mezinárodní federace zpracování informací).