Státní těsnopisný ústav

STU.jpg Státní těsnopisný ústav je samostatný referát Národního ústavu pro vzdělávání, který koordinuje výuku předmětů písemná a elektronická komunikace, psaní na klávesnici a těsnopis na středních školách; organizuje soutěže pro žáky středních škol a je zkušební institucí pro státní zkoušky z grafických disciplín (psaní na klávesnici, obchodní korespondenci, zpracování textu na počítači, těsnopisu a stenotypistiky).

 Státní zkoušky

Zimní zkouškové období bude vzhledem k probíhající transformaci NÚV z administrativních důvodů rozděleno na dvě části: 1. listopadu 2019 až 30. listopadu 2019 a 1. února 2020 až 31. března 2020 a následně plynule přejde do jarního zkouškového období od 1. dubna 2020.

Semináře pro učitele - Metodika přípravy žáků na Státní zkoušky z psaní na klávesnici.

Nominace na republikové kolo MR v grafických předmětech naleznete ZDE

Informace o republikovém kole soutěže naleznete na stránkách pořadatele - OA Ostrava - Mariánské hory ZDE

Psaní na klávesnici naslepo všemi deseti

březen až květen 2019

MR v grafických předmětech - výsledky krajského kola 2018 a nominace na kolo celostátní

Nová norma ČSN 01 6910


 Státní těsnopisný ústav také připravuje a pořádá kurzy, zabývá se poradenstvím v této oblasti a pořádá semináře pro učitele středních škol. Dále organizuje krajské a celostátní soutěže žáků středních škol v grafických disciplínách. Zabývá se i tvorbou výukových programů, publikací a dalších školních pomůcek. Vydává časopis Rozhledy, k němuž nabízí texty ke stažení.

Státní těsnopisný ústav spolupracuje s jednotlivými školami, s příslušnými profesními organizacemi, zaměstnavatelskými svazy a správními orgány na modernizaci středního odborného školství. Podílí se na mezinárodní spolupráci v rámci federace INTERSTENO (Mezinárodní federace zpracování informací).