Semináře pro učitele

 

pořádá Státní těsnopisný ústav v učebně NÚV vybavené projekční technikou a počítači (max. 15 účastníků) na adrese Weilova 1271/6, Praha 10.
Přihlášky se přijímají na adrese stanislava.frydrychova@nuv_cz nebo na tel. 274 877 803. Semináře jsou určeny pro zájemce z řad středoškolských pedagogů písemné a elektronické komunikace . Účastníci získají osvědčení o absolvování semináře.

V současné době jsou vypsány tyto semináře:
 

Komunikace a bezpečnost na sociálních sítích

  • termíny budou upřesněny v nejbližší době
  • 6 vyučovacích hodin
  • od 10:00 do cca 15:00
  • cena 1.350 Kč
  • lektor: Mgr. Tibor A. Brečka, MBA
  • obsah kurzu: Specifika bezpečnosti a komunikace na sociálních sítích, zejména Facebook, ve výuce písemné a elektronické komunikace či IT. Znalost této problematiky je klíčová pro fungování studentů jak v rámci střední školy, tak také v budoucnu. Středoškolští pedagogové písemné a elektronické komunikace nebo IT (SOŠ, OA, gymnázia) se během seminářů seznámí s nejnovějšími trendy a specifiky komunikace a bezpečnosti na sociální síti. Tyto znalosti a dovednosti pak budou aplikovat v rámci své profese. Osvojí si potřebné dovednosti jejich začlenění do výuky a efektivní způsoby jejich využití žáky v praxi.
  • témata výuky: Sociální sítě; Facebook – pravidla a fungování, co sdílím a kdo to vidí, elektronická stopa; Sociální bublina, práce s informacemi, problematika fake news a hoaxů; Děti a mladiství na soc. sítích – specifika; Rodič a pedagog na soc. síti  – co dělat a co ne
  • seminář je akreditovaný MŠMT