Semináře pro učitele

 

pořádá Státní těsnopisný ústav v učebně NÚV vybavené projekční technikou a počítači (max. 15 účastníků) na adrese Weilova 1271/6, Praha 10.
Přihlášky se přijímají na adrese stanislava.frydrychova@nuv_cz nebo na tel. 274 877 803. Semináře jsou určeny pro zájemce z řad středoškolských pedagogů písemné a elektronické komunikace . Účastníci získají osvědčení o absolvování semináře.

V současné době jsou vypsány tyto semináře:
 

Komunikace a bezpečnost na sociálních sítích

 • 11. a 20. června 2019
 • 6 vyučovacích hodin
 • od 10:00 do cca 15:00
 • cena 1.350 Kč
 • lektor: Mgr. Tibor A. Brečka, MBA
 • obsah kurzu: Specifika bezpečnosti a komunikace na sociálních sítích, zejména Facebook, ve výuce písemné a elektronické komunikace či IT. Znalost této problematiky je klíčová pro fungování studentů jak v rámci střední školy, tak také v budoucnu. Středoškolští pedagogové písemné a elektronické komunikace nebo IT (SOŠ, OA, gymnázia) se během seminářů seznámí s nejnovějšími trendy a specifiky komunikace a bezpečnosti na sociální síti. Tyto znalosti a dovednosti pak budou aplikovat v rámci své profese. Osvojí si potřebné dovednosti jejich začlenění do výuky a efektivní způsoby jejich využití žáky v praxi.
 • témata výuky: Sociální sítě; Facebook – pravidla a fungování, co sdílím a kdo to vidí, elektronická stopa; Sociální bublina, práce s informacemi, problematika fake news a hoaxů; Děti a mladiství na soc. sítích – specifika; Rodič a pedagog na soc. síti  – co dělat a co ne
 • seminář je akreditovaný MŠMT

Metodika přípravy na Státní zkoušky z psaní na klávesnici

(opis, obchodní dopis a tabulka)

 • 22. října a 19. listopadu 2019
 • 5 vyučovacích hodin
 • od 10:00 do cca 14:00
 • cena 700 Kč
 • lektoři: Ing. Ludmila Nováková, Mgr. Vít Valeš
 • obsah kurzu: účastníci budou seznámeni se specifiky jednotlivých částí Státní zkoušky z psaní na klávesnici se zaměřením na to, čemu věnovat pozornost při přípravě studentů pro úspěšné absolvování zkoušky. Praktický nácvik vybraných úloh.