Rozhledy

Vážení odběratelé, 

z důvodu zrušení referátu STÚ v rámci NPI ČR bylo vydávání časopisu Rozhledy od školního roku 2020/2021 ukončeno. 

Děkujeme za pochopení. 

Rozhodnutí ředitelky NPI ČR
Předplatné

Rozsah 16 stran B5.

Vychází desetkrát ročně.

94. ročník (od r. 1925)

Odpovědný redaktor Mgr. Vít Valeš (vit.vales@npicr_cz)

  

Rozhledy č. 10 – červenTitulní stránka


Starší čísla 

 


Aktualizace: