Legislativa

Legislativu žákovských soutěží upravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Vyhláška č. 55 o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 55

Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2014/2015

http://www.msmt.cz/file/34013/

Formuláře pro vyúčtování finančních prostředků na soutěže

Formuláře pro vyúčtování